Artikelen

Dit zijn artikelen voor en door de community. Hier kun je bijvoorbeeld je nieuwe blogpost promoten.

Nieuw Artikel

Bing images for windows background with Azure Logic Apps and Function Apps

I love the images from Bing. I want them as my desktop background images, and that is possible by installing the Bing Desktop application. I decided t...

Graag willen wij onze premium sponsors bedanken:

Ook willen we onze speciale sponsor bedanken: